Het nieuwe jaar is goed gestart voor Triview. We mogen terugkijken op een zeer succesvol jaar waarin we mooie projecten hebben uitgevoerd en waarmee we vele klanten verder hebben geholpen om op een uiterst efficiënte manier hun documentatie en vertalingen te organiseren. Tevens mag Triview zich per begin 2019 officieel ISO 9001:2015 gecertificeerd noemen.

ISO 9001:2015 (Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen) helpt ons om op een gecontroleerde manier de klantprocessen uit te voeren en verder te ontwikkelen. De geldende normen voor kwaliteit en de verwachtingen van de klant waaraan moet worden voldaan, zijn hiermee verankerd in de gehele organisatie.

Met het behalen van dit certificaat toont Triview aan dat het continu werkt aan kwaliteitsverbetering, met als doel de klanttevredenheid verder te verhogen.

Het certificaat is de kroon op de verrichte werkzaamheden, we zijn er dan ook erg trots op!