Machineveiligheid, hoe zit dat eigenlijk?

Een machine moet veilig zijn. Klinkt logisch, toch? Van de opbouw, gebruik, onderhoud tot en met de sloop moet een machine voldoen aan veiligheidseisen. Maar hoe brengt u als machinebouwer een veilige machine op de markt? En hoe geeft u aan waar een machine wel en niet voor bedoeld is? Laten we beginnen bij het begin.

Wat is het?

Machineveiligheid is één van de pijlers van productontwikkeling. Engineers houden bij het ontwerp al rekening met veiligheidsaspecten. Ze zorgen voor betrouwbare schakelingen, bereikbare noodstoppen, voorkomen van beknelling en afschermen van gevaarlijke zones. Zodat mensen er veilig mee kunnen blijven werken. En zodat de machine voldoet aan wet- en regelgeving, denk aan CE-markering.

Veiligheid is dus een essentieel onderdeel van elke machine. Want naast sociale aspecten, zoals noodzaak van een veilige werkplek en voorkomen van letsel, spelen ook economische aspecten een rol. Denk aan het voorkomen van productiestilstand en het voorkomen van claims en reputatieverlies.

Hoe werkt het?

Door middel van een risicoanalyse, ook wel risk assessment genoemd, worden alle aspecten van uw machineveiligheid stap voor stap doorgenomen en vastgelegd. Hierbij worden vragen gesteld als:

  • Welke gevaren zijn er mogelijk aanwezig?
  • Wat is er gedaan om deze te voorkomen?

De antwoorden op deze vragen horen thuis in de documentatie van uw machine. Door het opbouwen en beheren van de documentatie van uw machine wordt de machineveiligheid verder verhoogd. De inhoud van uw documentatie wordt getoetst aan wetten en regels. En de inspanning die u als machinebouwer doet om de veiligheid van de machine zo hoog mogelijk te houden zijn aantoonbaar.

Voor u

Triview helpt u bij het in kaart brengen van mogelijke veiligheidsrisico’s. Wij voeren daarvoor een risicoanalyse uit volgens ISO 12100: 2010. Met een advies voor risicoreductie denken wij met u mee: op welke punten de machine aanpassingen nodig heeft om aan de veiligheidseisen te voldoen. Denk hierbij aan:

  • Functie, waar is de machine wel en juist niet voor bedoeld.
  • Omgevingscondities en afbakening van bijv. leeftijd en toegankelijkheid.
  • Veiligheidsfuncties, zowel mechanisch als besturingstechnisch.
  • Aangeven van mogelijke gevaren en locaties van waarschuwingsstickers op de machine.
  • Instructies voor installatie, inbedrijfname, bedienen en onderhoud.

Vervolgens helpt Triview u bij het valideren, ofwel vastleggen van machineveiligheid in uw documentatie. Want voor het voldoen aan de machinerichtlijn en het aanbrengen van de CE-markering is een constructiedossier nodig. In het constructiedossier zitten onder andere: handleiding, berekeningen, testrapporten, Factory Acceptance Test (FAT), Site Acceptance Test (SAT) en risk assessment.

Triview helpt u hiermee graag verder zodat uw machine op de markt gebracht kan worden.

Op naar de realiteit

Om machineveiligheid een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn in uw bedrijf, is het zaak om een ervaren en vertrouwde partner aan boord te hebben. Of het nu een risicoanalyse, advies voor risicoreductie of validatie in de vorm van documentatie betreft, bij Triview bent u aan het juiste adres. Met meer dan 25 jaar ervaring en de technische specialisten in huis die uw oplossing ook technisch inhoudelijk begrijpen. Die op technisch, commercieel en creatief niveau met u meedenken.

Meer weten? Neem contact op met Brigitte Hendriks voor het plannen van een vrijblijvend realistisch gesprek.